Grondzuigen in Driebergen

  • Opdrachtgever Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V. 

  • Datum 15-09-2022

  • Locatie Driebergen

Project omschrijving

In Driebergen hebben wij een kabel- en leidingtracé vrijgemaakt met de inzet van grondzuigtechniek. Dit mooie werk was in opdracht van Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V. Met de inzet van onze grondzuigtechniek bij het vrijmaken van kabels en leidingen, wordt graafschade voorkomen en is de productie vele malen hoger ten opzichte van het traditionele graven. Voor meer informatie over het grondzuigen en onze werkwijze bij het vrijmaken van kabels en leidingen, kunt u uiteraard terecht bij onze medewerkers.