Project omschrijving

Zandspuiten t.b.v. ophogen kruipruimte

  • Opdrachtgever Particulier
  • Datum 24-04-2018
  • Locatie ’s-Hertogenbosch

Project omschrijving

In ’s-Hertogenbosch mochten wij een kruipruimte ophogen. Het zand in de kruipruimte was gezakt en de onderkant van de fundering kwam vrij te liggen. Middels zandspuiten hebben we de kruipruimte opgehoogd. Zandspuiten kunnen wij tot afstanden van wel 130 meter!

Grondverzakking

Doordat de grond in Nederland blijft zakken is de kans aanwezig dat het zand onder de fundering vandaan spoelt. Hierdoor kunnen straten rondom huizen verzakken en verliest de fundering zijn draagvlak. Vaak komt dit ook voor bij de naastliggende woningen, straten of zelfs gehele wijken. Middels zandspuiten kunnen we dat verhelpen. Wij hogen de kruipruimte op zodat het zand niet meer onder de fundering vandaan kan spoelen.

Schelpen isolatie

Ook met schelpen is het mogelijk om de kruipruimte op te hogen zodat dat het zand niet meer onder de fundering vandaan spoelt. Tevens werkt schelpen isolatie ook perfect tegen vocht, schimmels en ongedierte.
Door hun isolerende werking vallen ze ook onder het BTW 6% tarief.