Project omschrijving

Kruipruimte opschonen bij de Kentucky Fried Chicken

  • Opdrachtgever Budding Riooltechniek 

  • Datum 10-05-2021

  • Locatie Veenendaal

Project omschrijving

Bij de KFC Veenendaal hebben wij de kruipruimte gereinigd. Het opschonen van de kruipruimte was noodzakelijk om een lek op te sporen in de riolering onder het pand. Nadat de lekkage gedicht was, hebben wij een laag zand aangebracht in de kruipruimte van de Kentucky Fried Chicken.