Zandblazen bij een kabel- en leidingtracé

  • Opdrachtgever Stedin/Quint & Van Ginkel

  • Datum 10-11-2021

  • Locatie Amersfoort

Project omschrijving

In Amersfoort is Methorst Zuig- en Blaastechniek bezig met het dichtblazen van een kabel- en leidingtracé. Het 10kV schakelstation hebben we in oktober al vrijgemaakt met de inzet van onze zuigtechniek. Intussen is de installatie van het schakelstation aangepast en gemoderniseerd, waarna het tracé weer gedicht moest worden. Door middel van zandblazen kunnen wij doeltreffend de kabels en leidingen weer bedekken.