Zandspuiten om verzakking tegen te gaan

  • Opdrachtgever Particulier 

  • Datum 22-10-2021

  • Locatie Nieuwegein 

Project omschrijving

Bij drie woningen in Nieuwegein begon de grond te verzakken onder de funderingen. De funderingen komen hierdoor bloot te liggen, de bestrating verzakt en er ontstaan onderdoorgangen tussen de woningen. Door zand te spuiten in de kruipruimtes van de huizen wordt grondverzakking tegengegaan. Vanaf onze blaascombinatie wordt een slang aangelegd tot aan het kruipluik van de betreffende woning. Zodoende kan er zand in de kruipruimte geblazen worden. Zandspuiten in de kruipruimte is een zeer effectieve manier om bodemdaling tegen te gaan.