Factsheet: wat is CO2?

De CO2-footprint

Zoals jullie weten zijn wij als organisatie gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. Om ons energiegebruik en onze CO2-uitstoot te verlagen berekenen we ieder half jaar onze CO2-footprint en passen we waar nodig nieuwe maatregelen toe.

Hieronder zien jullie onze footprint over het jaar 2020. Hier is ook te zien dat we 540.962 liter Diesel hebben verbruikt, 34.101 liter meer dan vorig jaar. Brandstof is maar liefst 99,42% van onze CO2-uitstoot.

Meer dan een half miljoen liter Diesel is behoorlijk veel. We proberen steeds slimmer om te gaan met ons materieel en niet onnodig brandstof te verbruiken. Dat betekent dus blijvend letten op ons rijgedrag en geen machines onnodig laten draaien! Op deze manier willen we 15% op ons brandstofverbruik reduceren.

Maar wat is 1 ton CO2?

CO2 is op zich een onschuldig gas dat van nature voorkomt. Sterker nog: het is nodig om de aarde op temperatuur te houden. Ook mens en dier stoten CO2 uit. Een deel van de uitstoot wordt weer opgenomen door bomen, planten en plankton in zee.

Om 1 ton CO2 uit te stoten moeten we:

  • 1000 kilometer rijden met een dieselauto
  • 8 keer heen en weer vliegen van Brussel naar Londen (per passagier)
  • 1,5 jaar lang ademhalen

Met onze CO2-uitstoot hebben we:

  • 10,5 miljoen kilometer in een dieselauto gereden;
  • 3000 rondjes om de aarde gevlogen;
  • Voor 2.643 jaar lang ademgehaald;

Maar geen zorgen: we zijn op de goede weg. We hebben namelijk 1,06% CO2 gereduceerd ten opzichte van 2019!

Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden om te reduceren? We horen het graag.

Gegevens Aantal Eenheid CO2-factor Ton CO2 %
Scope 1 Diesel Blank        540.962 L 3,230 1747,31 99,18%
Euro 95            1.569 L 2,740 4,30 0,24%
Gas 881 M3 1,884 1,66 0,09%
Scope 2 Elektra 15386 KwH 0,556 8,55 0,49%
Zakelijke km privé auto’s 0 Km 0,195 0 0,00%
Totaal Scope 1 1753,27
Totaal Scope 2 8,55
Totaal 1 +2 1761,82
CO2 Footprint 2020 Methorst Projecten B.V.